Kapcsolat

Minden esetben bejelentkezés szükséges!

1126.Budapest,Márvány utca 29.

Nagy Dóra

Tel: +36-20/449-0809
E-mail: vedamasszazsstudio@gmail.com

Facebook:

Véda Masszázs-Stúdió-Nagy Dóra

Nyitvatartás:
Hétfő: 12:00 - 19:00
Kedd: 11:00 - 19:00                                                                          Szerda: 12:00 - 19:00                                                                      Csütörtök: 11:00 - 19:00                                                                            Péntek: 10:00 - 19:00 

Szombat:10:00-12:00

Vasárnap: Zárva

Tibeti hangtálak és rezgőtálak

2015.09.30.

Tibeti hangtálak és rezgőtálak

Tibeti hangtálak és rezgőtálak

Tibeti hangtálak és rezgőtálak

A tibeti hangtál néven ismert rezgőtálakat, ősidők óta használják a keleti kultúrákban gyógyítási, meditációs és egyéb relaxációs célokra. Ezekről a csodálatos eszközökről, már a Védákban is találhatunk utalásokat. E nagyhatású akusztikus eszközöket, melyek gazdag vibrációja a testünkre és az elménkre egyaránt hatással van, különös misztérium lengi körül. Vibrációjuk felébreszti a sejtek emlékezetét, és gyógyító energiákat szállít a szervezet minden részébe. Bizonyos források, csodával felérő gyógyulásokról számolnak be.

Ami egyértelmű bizonyíték e rezgőtálak jótékony hatására, hogy már egyre több kórház pszichiátriai osztályán, gyógy intézmények rehabilitációs részlegén, szociális ellátó intézményekben, valamint az egyre népszerűbb wellness és spa centrumokban is találkozhatunk velük.

A hangtálak készítése azon ősi kovácsmesterek feladata volt, akik a Himalája és annak környékén éltek. Igen nagy köztiszteletben álltak, még a nemesség és a különböző szerzetesrendek körében is. Mesterségük titkai apáról fiúra szállva maradhattak fent napjainkig.

Az eredeti tibeti hang- rezgőtál kizárólag 7 fém ötvözetéből készülhet: arany, ezüst, réz, vas, ón, ólom és higany. E hét fém, azonos az alkímia legfőbb hét fémével. Sajnos találkozhatunk olyan tálakkal, melyek három- négy, de nem ritkán csupán két fém ötvözetéből készülnek. Ezek természetesen aranyat, ezüstöt és rezet nem tartalmaznak.

Találkozhatunk olyan tálakkal is, melyek több mint hét fém ötvözetéből jönnek létre, ezek szintén bizonytalan hatékonysággal tudják teljesíteni eredeti céljukat.

Az eredeti 7 fémből készült tálak alkotóelemei mind egy-egy égitesthez rendelhető. Ugyan ezen 7 fémet használták kutatásaikhoz az ALKIMISTÁK is. Az alkímiát „a Bölcsek Kövének” tudományát, minden korban és kultúrában titokzatosság lengte körül. A kémia előfutárának is tekinthető alkímia, nagymértékben szellemi tradíciókon, misztikus filozófián és ezoterikus hagyományokon alapult. Ezért, joggal nevezhetjük a múlt korszakainak, egyik legelismertebb tudományának.

„Az alkimisták világképe szerint: az egész világ, a bolygó makrokozmoszától az ember szervezetének mikrokozmoszáig, gigantikus élőlényként él és mozog. A különféle mozgásokat, nem külső törvények keltik, hanem a mozgó testek belső vonzódásai és a világot eltöltő energia, harmóniára való törekvése”.

Minden, ami létezik a hét teremtő princípiumból áll. A természet összes tényezőjét ezek az erők építették. A hetes periódus az emberi élethez nagyon szorosan kapcsolódik. Az ember a bolygókról nevezte el a hét napjait, miként a nap fénye is hét színből áll, az emberi test 7 fő csakrával rendelkezik.

A hét fém energiája megegyezik a hozzá rendelt hét égitest legfőbb tulajdonságaival.

Az aranyhoz kapcsolható égitest a Nap, ami maga az életenergia, a tudat és a cselekvő értelem fénye. Energiája az életet örömtelivé tesziAz ezüsthöz kapcsolható égitest a Hold, mely jelképezi az időt, a fejlődést, az intuitív és lelki energiákatA higanyhoz kapcsolható bolygó a Merkúr, melynek energiája, mint a folyékony és a szilárd halmazállapot közti kapcsolatot, úgy a szellem és a test összekapcsolódását testesíti meg. Megjeleníti az intellektust, a gondolkodást, a tudást és a kommunikációtA rézhez kapcsolható bolygó a Vénusz, melynek hatására valamennyi élőlény magához vonzza, a másik nemet. Megjeleníti a kreativitást, művészetet, szépséget, szerelmet, szexualitást és harmóniátA vashoz kapcsolható bolygó a Mars, mely a nemzőerőt és a háborút jeleníti meg. Az ütközethez és hódításhoz szükséges nyers energiát és a megtermékenyítő erőt fejezi kiAz ónhoz kapcsolható bolygó a Jupiter, mely megjeleníti az univerzális tudást, a misztikus tapasztalatot és a kozmikus látástAz ólomhoz kapcsolható bolygó a Szaturnusz, amely a materializmust a befelé ható erőket és az összehúzódás energiáját jeleníti meg

A hangtálakat többféle képen is kategorizálhatjuk. Elsődlegesen koruk szerint különböztetjük meg őket. Új hangtálnak mondhatjuk azokat melyek az elmúlt 5-10 évben készültek. Antik tálnak nevezzük, melyek 30- 50 évnél idősebbek, de akár 300-400 éves tállal is találkozhat a szerencsés, melyek már ritkaság számba mennek. A 100- 150 évesnél idősebb tálakat, nagymester tálként is ismerhetjük. Ezen kívül, jelentős a különbség hangzásban, rezgés intenzitásban, valamint lecsengés időtartamának hosszában, a tálak között.

Ezt túlnyomó részt a tálak mérete határozza meg. Minél kisebb tálat szólaltatunk meg, annál magasabb hangot nyerünk ki belőle, melyeknek típusától függően, rövidebb illetve közepesen hosszú lecsengési ideje lehet. Ezzel szemben minél nagyobb méretű tálat használunk, annál hosszabb lecsengésű, erős intenzitású rezonanciát bocsájt ki magából, mellyel túlnyomó részt, nagyon kellemes, mély hangot kapunk, bár itt kell megjegyeznem, hogy egy tálból 12- 14 különböző hang is kinyerhető. Ez még függ a tálak falának vastagságától, illetve az ütő, dörzsfa anyagától, méretétől és keménységétől.

vissza